Zapytania ofertowe: Język polski dla obcokrajo / powiat staszowski / świętokrzyskie