Zapytania ofertowe: Język frncuski / Kielce / świętokrzyskie